Skip to main content

Poornam Ecovision Ewaste Centers

Katraj

ABC
Katraj Udyan

Bibvewadi

Amar Purohit, Mahesh Joshi, Nitin Atre, Viraj Sule
Every 2nd & 4th Sunday 10.30 AM - 12.30 PM
9960269777 / 9890611518 / 8975751987 / 9527402643

Pashan Sus Road

Mr. Ravindra Bhosale
Last Sunday 8 AM - 10 AM
9850215933

Bavdhan

Mr. Arvind Rawale
Sunday 10 AM - 12 PM
8275790560

Wanawadi

Mr. Santosh Kini & Mrs. Anushka Kajbaje
Sunday 10 AM - 12 PM
9373701448 / 9881108661

Hadpsar

Mr. Kiran Gandhi
Sunday 10 AM - 11.30 AM
9890455594

Vadgoan Sheri

Mr. Dilip Nene & Mr. Mohan Prasad
Every Third Sunday 7 AM - 9 AM
9420435686 / 9801701817

Kalyani Nagar

Mrs. Vaishali Niphadkar
Sunday 9 AM - 11 AM
9764005689

Karve Nagar

Mr. Bhushan Patil
Sunday 10 AM - 12 PM
9850000313